Genky လမ္း (၅၀) ဆိုင္

အမွတ္-၈၃ ၊ ၅၀လမ္း ( အလယ္ဘေလာက္ ) ၊ ေၿမညီထပ္ ၊
ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

( ဖုန္း ) - ၀၉-၈၆၁၅၀၃၆ ၊ ၀၉-၄၄၁၄၃၃၅၇၉
နံနက္ ၉နာရီမွ ည ၁၀နာရီထိ ( ေနာက္ဆံုးလက္ခံခ်ိန္ ည ၈ နာရီ )
ပိတ္ရက္မရွိ [ Wifi Free ]

Genky ၁၂ လမ္းဆိုင္

အမွတ္ ၆၄ ၊ ၁၂ လမ္း ( အလယ္ဘေလာက္ ) ၊ ေၿမညီထပ္ ၊
လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။

( ဖုန္း ) ၀၉ - ၇၃၁၄၅၆၈၁ ၊ ၀၉-၄၄၁၄၃၃၅၇၈
နံနက္ ၉နာရီမွ ည ၁၀နာရီထိ ( ေနာက္ဆံုးလက္ခံခ်ိန္ ည ၈ နာရီ )
ပိတ္ရက္မရွိ[ Wifi Free ]

စံုစမ္းေမးၿမန္းရန္ပံုစံ


ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထည္႔သြင္းေပးပါ၊
「ေသခ်ာစစ္ေဆးရန္ 」တစ္ဖက္သို႕ ကလစ္နွိပ္ေပးပါ၊
※မၿဖစ္မေနထည္႔သြင္းေရးသားေပးပါ။