ျမန္မာႏိုင္ငံရန္ကုန္ၿမိဳ ႕ရွိ
Genky Clinic သည္


မ်က္မျမင္တို႔၏ရပ္တည္ႏိုင္မႈကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္႕
ဂ်ပန္ပံုစံ က်န္းမာေရးအေၾကာျပင္ေပးသည္႕ဆိုင္ ျဖစ္ပါသည္။

မ်က္မျမင္မ်ားအလုပ္လုပ္သည္႕ဆိုင္
Genky ဆိုသည္မွာ

Genkyဆိုသည္မွာ မ်က္မျမင္တို႔၏ဘဝကို ေကာင္းမြန္ေစရန္ လႈပ္္ရွားမႈရန္ပံုေငြကိုရရွိရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

ျမန္မာလူမႈဝန္ထမ္းဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန မ်က္မျမင္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းတို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင္႔

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး ျမန္မာလူမႈဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ မ်က္မျမင္မ်ားကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္သည္႕ အေၾကာျပင္ေဆးခန္း Genky။


ေထာက္ပံ့ေၾကးအလႈေငြကိုမွီခိုမႈကင္းသည္႕ မ်က္မျမင္အဖြဲ႔အျဖစ္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနသည္႕ပံုစံသည္ ကမၻာတြင္ေတြ႕ရခဲၿပီး ကမၻာ့ေနရာအသီးသီးမွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္းလာေရာက္ေလ့လာေနပါသည္။


Genkyနာမည္ရလာသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ မ်က္မျမင္အေၾကာျပင္လုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားၾကားတြင္ ပ်ံ႕ႏွ႔ံသြားခဲ့ပါသည္။


၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရထံမွလည္း Genkyကို ခ်ီးမြမ္းျခင္း ျပည္တြင္းျပည္ပမွာပါ အျမင့္မားဆံုးအကဲျဖတ္ခံရပါသည္။ ကုသေပးေနသည္႕ ဆရာမ်ားကေတာ့ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္႕ မ်က္မျမင္ဦးေရ ၅၀ေက်ာ္ ရွိခဲ့ၿပီးယခုအခ်ိန္တြင္ ဦးေရ ၂၀ေက်ာ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။

ゲンキー(GENKY)クリニック集合写真

ဦးေဆာင္သူ၏ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား

Genky Clinic ကုိဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္မွာ ၇ႏွစ္ၾကာခဲ့ပါၿပီ ။ စဖြင့္တုန္းက အေၾကာျပင္ႏွိပ္ႏွယ္ၿပီးတဲ့အခါ ေရာဂါကူးစက္မခံရဘူးလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြလည္း ရွိေလာက္ေအာင္ကို ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြက မ်က္မျမင္ေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အသိပညာဗဟုသုတက မရွိသေလာက္ကိုနည္းပါးခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ကလည္း မသန္မစြမ္းလူေတြကို အစြမ္းကုန္ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္တဲ့လူမဟုတ္သလို ေဆးရံုေဆးခန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ကြ်မ္းက်င္သူမဟုတ္ပါဘူး။ဒါေပမဲ့ ကံေကာင္းေထာက္မစြာ လက္ရွိ ရွိေနတဲ့ မသန္မစြမ္းေထာက္ပံ့မႈနဲ႔ လံုးဝမတူတဲ့ systemကို ဖြဲ႕စည္းလာႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ご挨拶:代表者/西垣

ယခုမ်က္ေမွာက္မွာ ျမန္မာ့ေျမေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဆိုင္ေပါင္း၅၀ေက်ာ္ ဖြင့္လို႔ရႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြလည္းမ်ားလာၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြနဲ႔အတူတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္တဲ့NGOအဖြဲ႔ေတြနဲ႔လည္း ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းေနတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ ပိုက္ဆံရွာဖို႔ကပထမလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွာလူသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တာဟာအသက္ရွင္ေနရတဲ့

အဓိပၸါယ္ရွိမႈနဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ အျမင္အာရံုေကာင္းမြန္သူေတြအေနကေတာ့ အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းတဲ့သူေတြရဲ႕ အေၾကာျပင္ႏွိပ္ႏွယ္ျခင္းကို ထိေတြ႔ဆက္ဆံရာကေန တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ နားလည္မႈေတြ
ပိုမိုတိုးလာမယ္။ ဒါဟာေထာက္ပံ့ေပးမႈနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားလည္းဆက္ဆက္ အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕တဲ့ေနသူမ်ားနဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံၾကည္႕ပါ။

မီဒီယာမိတ္ဆက္


朝日新聞 2009年10月31日 夕刊1面

[အစဟိသတင္းစာ ]
၂၀၀၉ခုႏွစ္ ၁၀ လ ၃၁ ရက္ ညေနထုတ္

医道の道 2012年9月号

[ ေဆးပညာက်င့္ဝတ္လမ္းစဥ္ ]
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ

ミャンマータイムス

[ ျမန္မာ့မဂၢၢၢဇင္း ]
ျမန္မာတိုင္းစ္ ႏွင့္အျခားအရာမ်ား
(※ရုပ္သံကို ျမန္မာတိုင္းစ္တြင္ ၾကည္႕ရန္)

[ အစဟိ တီဗြီ ]

[ ဘန္ေကာက္ဘဏ္၏ ထုတ္လႊင္႔မွဳ ]

ျမန္မာ တီဗြီ
[ MRTV-3 ]

[ ရန္ကုန္. ျမန္မာအစိုးရပိုင္အသံလႊင္႔ရံုမွ မ်က္မျမင္အမ်ိဴးသားေက်ာင္း Part 2 ]

ျမန္မာ တီဗြီ
[ MRTV4 -GENKY - The Japanese Physiotherapy Clinic by Blind in Myanmar(Burma) 1
အျမင္စြမ္းအား ပ်က္စီးေနေသာသူမ်ား(မ်က္မျမင္) အလုပ္လုပ္ေသာ မာဆတ္
(GENKY) အပိုင္း ၁ ]

ျမန္မာ တီဗြီ
[ MRTV4 -GENKY - The Japanese Physiotherapy Clinic by Blind in Myanmar(Burma) 2
အျမင္စြမ္းအား ပ်က္စီးေနေသာသူမ်ား(မ်က္မျမင္) အလုပ္လုပ္ေသာ မာဆတ္
(GENKY) အပိုင္း ၂ ]

အသိေပးစာ
- What’s New -